İnsan Kaynakları İş Başvuru Formu
 
 
Kişisel Bilgiler
Adınız Soyadınız
 
 
Doğum Yeriniz  
Doğum Tarihiniz /    
Ev Adresi  
Telefonlarınız
(Lütfen Alan Kodu İle Birlikte Yazınız)
 Ev
 İş
   Cep
Ehliyetiniz Var mı?
 
Seyahat edebilir misiniz?
 
Yurt dışında görev alabilir misiniz?
 
 Açıklama
Yurt içinde,işe başvurduğunuz yer dışında görev alabilir misiniz?
 
 Açıklama
Askerliğinizi yaptınız mı ?
 
 
 Nedeni (Cevabınız Hayır ise)
Muhtemel Gidiş Tarihi
/ /
Bedeni veya ruhsal bir rahatsızlığınız var mı?
 
 
 Lütfen açıklayınız (Cevabınız Evet ise)
  (Hareketlerinizi kısıtlayıcı bedeni engeller,görme ya da duyma eksikliği,alerji,iş
orta mınızı belirleyici yükseklik/kapalı yer korkusu ve benzeri)
Yardımcı bir alet/cihaz kullanıyor musunuz?
 
 
 Lütfen açıklayınız (Cevabınız Evet ise)
 
Eğitim Durumunuz
Sondan başlayarak, mezun olduğunuz okul / bölüm adını yazınız.
 
Yeri   Giriş(Yıl) Mez.(Yıl) Derece
       
       
Mesleğiniz / Uzmanlık alanınız  
İlave ehliyet / diploma / sertifikanız var mı?
Varsa aldığınız ( işyerinde ya da dışarıda ) sertifikalı eğitim proğramlarını yazınız
Konusu Düzenleyen / Yeri Süresi Tarihi (Yıl)
     
     
     
YABANCI DİL BİLGİNİZ (A: Az O: Orta İ: İyi Ç: Çok iyi)
    Okuma / Anlama   Konuşma/Tartışma   Çeviri / Yazma  
DİL A O İ Ç A O İ Ç A O İ Ç
     
     
     
 
İş Tecrübeniz
Sondan başlayarak,daha önce çalıştığınız kurum/şirket bilgilerinizi yazınız
İşyerinin adı / bulunduğu il Göreviniz(unvan) Amiriniz Telefon Giriş(ay/yıl) Çıkış(ay/yıl) Ayrılma nedeni
/ /
/ /
/ /
   
Referanslar
E.K.S.'de akrabanız /tanıdığınız varsa adı,soyadı
Şirketteki Görevi
Hakkınızda bilgi alabileceğimiz,akraba olmayan şahıslar
Adı Soyadı Tanışıklığınız Görev/Meslek İş/Tel.
 
Gönder
İK ve İletişim
  İK Politikaları
  Eğitim ve Kariyer
  İş Fırsatları
  İş Başvuru Formu
  Staj Olanakları
  İletişim Formu
  İletişim Bilgilerimiz